O nama

Godina osnivanja: - 1993.
                             - od tada poslujemo bez prekida


Djelatnost poNKD 2007 43.21 ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
Licenciran od strane HEP-a i upisan u registar ovlaštenih elektroinstalatera
Stekao pravo sklapanja ugovora o naukovanja i uporabu naziva: MAJSTORSKI OBRT S PRAVOM PRIJEMA NAUČNIKA